top of page
CEFNOGAETH

Fy nymuniad yw rhoi cyfle i bawb glywed a dod i adnabod Iesu Grist a thrafod cwestiynau mawr bywyd gan ddefnyddio ein diwylliant, y Celfyddydau Creadigol a’r dychymyg.

Fy ngobaith yw cael fy ariannu gan yr eglwys ar gyfer yr eglwys. Rwy’n bwriadu datblygu adnoddau creadigol newydd, arfogi a galluogi eglwysi i gyflwyno Crist i bobl Cymru mewn ffyrdd gafaelgar a llawn dychymyg.

Mae fy ngwaith fel Efengylwr Creadigol yn cael ei ariannu’n rhannol gan Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd, gyda’r gweddill yn dod trwy roddion hael eglwysi, sefydliadau ac unigolion cefnogol. Am y rheswm hwn nid wyf yn codi ffi benodol am y gwasanaethau yr wyf yn eu darparu. Awgrymir cyfradd o £160 y diwrnod (ynghyd â threuliau teithio), ond mae hyn yn gwbl wirfoddol. Gwerthfawrogaf y bydd pob sefyllfa eglwys yn amrywio ac ni fyddem am i'r gost rwystro cyfleoedd ar gyfer efengylu a gwaith efengylu, ac felly mae croeso i chi roi mwy neu lai na hyn, fel y gallwch.

 

I’r rhai sy’n dymuno partneru â mi a’m cefnogi’n fwy rheolaidd, gellir dod o hyd i fanylion yma: www.stewardship.org.uk/partners/20418753

bottom of page