top of page
Colorful Pattern
YMGYSYLLTU

Dyma rai o fy mhrif nodau mewn prosiectau cymunedol.

 

  • Trafod cwestiynau mawr bywyd y mae diwylliant yn eu gofyn yn barod.

  • Agorwch drafodaethau am ystyr dyfnach bywyd gan ddefnyddio'r celfyddydau creadigol.

  • Galluogi sgwrs i ddigwydd rhwng gwahanol grwpiau o bobl sy'n defnyddio'r celfyddydau creadigol.

  • Prosiect celf fydd yn ein galluogi i weld safbwynt rhywun arall, a hybu empathi.

  • Defnyddio’r celfyddydau creadigol i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol, gan bwyntio at arglwyddiaeth Duw.

  • Darparu lle diogel i drafod syniadau a chyfleu meddyliau.

  • Creu gweithgaredd yn yr ardal i dynnu sylw pobl.

Isod mae rhai prosiectau neu syniadau blaenorol.

Blue Abstract_edited.jpg

Examples below:

Below are a number of examples that I think would suit your commission or brief. Please have a read through and let me know what ideas you like or preferred as individuals, church or as an organisation.

Llwybr Narnia

Llwybr Narnia Sut i...

Cyfarwyddiadau, syniadau, awgrymiadau a chanllawiau ar redeg Llwybr Narnia.

Asesiad Risg Llwybr Narnia.

Enghraifft y gallwch chi ei defnyddio / addasu / newid.

Allgymorth Creadigol

Syniadau Efengylaidd Creadigol.

Sut gallwn ni ymgysylltu ag eraill sy’n defnyddio’r celfyddydau creadigol.

Syniadau am Ddigwyddiadau Merched WLF 2021.

Casgliad o syniadau am ddigwyddiadau i fenywod. (Rhyddhawyd yn WLF 2021). 

Creu Cyfleoedd i Rannu'r Efengyl dros y Pasg

Casgliad o syniadau dros y Pasg i ymgysylltu ag eraill.

Coming soon!

bottom of page