top of page

Gweithdai:

  • Cynorthwyo eglwys i gymryd rhan yn ei digwyddiadau cymunedol lleol: megis gŵyl gelf/cerddoriaeth, ffeiriau diwylliannol neu ddigwyddiad stiwdio agored.
  • Cynorthwyo eglwys i hwyluso artist tymor byr mewn swydd breswyl; lle mae artist yn gwneud gwaith yn benodol ar gyfer y gymuned am gyfnod penodol o amser.
  • Cynnal gweithdai ar Efengylu Creadigol, Ein Duw Creadigol, Ymgysylltu â Diwylliant, Nosweithiau Trafod Ffilm, Teithiau Oriel, Sgyrsiau Artistiaid.

Gweithdai.

    bottom of page