top of page

Prosiectau ar y cyd â'r bardd Dai Woolridge; Gwirionedd Llafar

Parhaus.

Dros rai blynyddoedd rwyf wedi bod yn cydweithio â Dai Woolridge, Bardd Llafar: Spoken Truth,https://spoken-truth.comProsiect Diweddar: Newyddion Da Rhan 1 a 2.

Fideo/Cerdd/Perfformiad Cerddoriaeth (Youtube)

Tachwedd 2021

Dai Woolridge a'i dîm yn ail adrodd Neges y Nadolig. Rôl: Gwisgoedd, Dylunydd Set a chynorthwyydd ar set. 

Cydweithio gyda Dai Woolridge

    bottom of page