top of page

Outdoor Christmas Characters Project with Aberystwyth Evangelical Church.

Half-day workshops were led with year 6 children, in 4 Primary Schools in Aberystwyth. For a month, the art was displayed publicly in Maes Gwenfrewi park (at North Rd). There were 13 large pictures and 26 speech boobles! The Church collaborated with the council.

 

Prosiect Cymeriadau Nadolig Awyr-Agored gyda Eglwys Efengylaidd Aberystwyth. 
Arweinwyd gweithdai hanner diwrnod gyda plant blwyddyn 6, mewn 4 Ysgol Gynradd yn Aberystwyth.  Am fis, fe gafodd yr celf ei arddangos yn gyhoeddus yn mharc Maes Gwenfrewi (wrth North Rd). Roedd 13 darlun mawr ac 26 speech boobles! Cydweithiodd yr Eglwys gyda'r cyngor. 

Outdoor Christmas Characters

    bottom of page