top of page
Origami

cydweithio...

Mae cydweithio ag eraill, yn enwedig artistiaid eraill, yn hollbwysig wrth i ni geisio bod o fudd i’n cymuned leol a’i chefnogi.

Byddwn wrth fy modd yn cydweithio â chi.

Mae'r rhan fwyaf o fy ngwaith yn seiliedig ar gymuned neu adeiladu pontydd creadigol rhwng gwahanol grwpiau o bobl.  

Pan fyddaf yn cael fy ngwahodd i leoliad i gynnal arddangosfa dros dro neu brosiect celf rwy'n gwneud fy ngorau glas i gynnwys artistiaid lleol. 

Yn y gorffennol mae artistiaid wedi bod;

  • yn cael eu harddangos yn rhydd a'u gwaith celf yn cael ei arddangos mewn arddangosfeydd celf dros dro. 

  • gwerthu eu gwaith heb unrhyw ffi curadu neu arddangos*

  • rhoi amser mewn sgyrsiau artist neu gael eu cyfweld mewn digwyddiad.

  • gweithdai cyd-arwain

  • cydweithio ar brosiectau ar raddfa fawr

  • cydweithio ag artistiaid o wahanol achosion o ddatgymalu ar brosiectau celf

  • derbyn curadu, adnoddau a chyfleoedd am ddim

Mae cariad yn tanlinellu cymhelliant ar gyfer y prosiectau hyn.

Cariad at ein cymunedau, cariad at eraill, ac i mi yn bersonol y cariad a gaf gan yr Arglwydd Iesu. Mae pob prosiect celf yn ddi-elw ac mae at ddibenion elusennol. Gallwch chi fod o unrhyw ffydd, cefndir ac yn barod i gydweithio â mi. Mae croeso i bawb!

Yma gallwch weld pa brosiectau rwy'n gweithio arnynt, a sut y gallwch gydweithio â mi. Yn ogystal, gallwch weld fy nhelerau ac amodau a sut y gallwch gysylltu â mi. Edrych ymlaen at glywed oddi wrthych. 

*yn dibynnu ar brosiectau unigol.

cyfleoedd

galwadau agored

Barn Artistiaid Benywaidd 

Galwad agored i BOB Artist benywaidd!

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, celf fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg ac ati) ar gyfer ein harddangosfa deithiol rymus sy’n dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023: Merched Beiblaidd. Ecwiti?   

#EmbraceEquity.

 

Rydym yn gwahodd artistiaid benywaidd i ymateb trwy gyfrwng celf i adroddiadau ysgrifenedig menywod a merched yn y Beibl. Yn hanes celf cafodd y rhan fwyaf o'r gwaith celf yn canolbwyntio ar y merched Beiblaidd hyn ei gynhyrchu gan ddynion. Mae’n gwbl briodol i fenywod edrych o’r newydd a darparu eu dehongliad eu hunain o’r digwyddiadau a gofnodwyd.

Wall Sketching

Yn y Dechreuad...

Galwad agored i BOB artist.

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, dawns, barddoniaeth, celf fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg, cerddoriaeth ac ati) ar gyfer ein Harddangosfa gelf dros dro newydd y gaeaf.

 

Mae "Yn y Dechreuad" / "In the Beginning", yn eiriau pwysfawr sydd â haenau o ystyr a lliaws o safbwyntiau. Wrth i ni wynebu’r gaeaf, gyda misoedd hir tywyll, gadewch i ni ysbrydoli ein gilydd wrth i ni archwilio’r thema ysbrydoledig hon.  

Green Suede

Gwyrddni / Greenery

Galwad agored i BOB artist.

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, barddoniaeth, dawns, cerddoriaeth, celf fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg ac ati) ar gyfer ein Arddangosfa celf pop-up newydd y gwanwyn.

 

Ffocws yr arddangosfa hon fydd adlewyrchu rhywbeth o natur, ein planed werdd. Mae'r teitl bras yn ildio i ddehongliadau eraill o wyrdd, gan gynnwys materion amgylcheddol a symbolaeth hanesyddol gwyrdd.

Bydd y sioe dros dro hon yn cael ei dangos yn ystod y Gwanwyn a’r Haf, ac yn mynd ar daith o amgylch Cymru, gan roi ystyr arall eto i’r gair ‘gwyrdd’.

Paint Cans

Yn y Dechreuad...

Galwad agored i BOB artist.

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, dawns, barddoniaeth, celf fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg, cerddoriaeth ac ati) ar gyfer ein Harddangosfa gelf dros dro newydd y gaeaf.

 

Mae "Yn y Dechreuad" / "In the Beginning", yn eiriau pwysfawr sydd â haenau o ystyr a lliaws o safbwyntiau. Wrth i ni wynebu’r gaeaf, gyda misoedd hir tywyll, gadewch i ni ysbrydoli ein gilydd wrth i ni archwilio’r thema ysbrydoledig hon.  

Digital Chronometer

Yn y Dechreuad...

Galwad agored i BOB artist.

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith mewn unrhyw gyfrwng (paentio, ffotograffiaeth, dawns, barddoniaeth, celf fideo, cerflunio, cyfryngau cymysg, cerddoriaeth ac ati) ar gyfer ein Harddangosfa gelf dros dro newydd y gaeaf.

 

Mae "Yn y Dechreuad" / "In the Beginning", yn eiriau pwysfawr sydd â haenau o ystyr a lliaws o safbwyntiau. Wrth i ni wynebu’r gaeaf, gyda misoedd hir tywyll, gadewch i ni ysbrydoli ein gilydd wrth i ni archwilio’r thema ysbrydoledig hon.  

bottom of page